Ünnepélyesen felavatták a végzős fogorvos-, biotechnológus- és gyógyszerészhallgatókat

2024. július 8.

Július 6-án ünnepélyesen felavatták a végzős fogorvos-, biotechnológus- és gyógyszerészhallgatókat a dr. Romhányi György aulában.

A délelőtt 10 órakor kezdődő ünnepségen az avatandó 49 fogorvosjelöltet dr. Nagy Ákos szakvezető köszöntötte.

„A diploma megszerzése csak a kezdet. Azt szeretném, ha minden nap fejlesztenétek magatokat, ha sosem hagynátok abba a tanulást, mert csak így lesztek képesek a legjobbat nyújtani a pácienseiteknek. A digitális fogászatban olyan fejlődést láthattunk az elmúlt években, amely jelentősen lerövidíti és leegyszerűsíti a munkamenetet, ugyanakkor a közös munka örömét, egy-egy jól sikerült kezelés elégedettségét csak mi, emberek tudjuk átérezni, robotokkal az még nem lehetséges” - fogalmazott dr. Nagy Ákos.

Dr. Nagy Ákost követően dr. Pongrácz Judit professzor asszony, a Biotechnológia BSc szak vezetője köszöntötte a 18 felavatandó biotechnológust. Mint mondta, az elmúlt két év komoly kihívások elé állította őket, ám a kemény munka mellett lehetőségük nyílt baráti kapcsolatok kialakítására, kiváló laboratóriumi környezetben dolgozhattak és kutatásokba is bekapcsolódhattak. Kiemelte, hogy nagy értékű diplomát kapnak, keresett munkaerők lesznek a biotechnológiai iparban, valamint PhD-hallgatóként is megállják majd a helyüket a világban. Beszédének végén Neale Donald Walsch amerikai írót idézte: "Az élet a komfortzóna végén kezdődik". Azt kívánta, hogy a végzettek találják meg ezt a határt, élvezzék az ezzel járó felfedezést, az ismeretlenbe történő átlépés örömét.

Az eskütételek után a summa cum laude minősítéssel végzett fogorvoshallgatók az orvoskar címerével díszített, 14 karátos arany Erzsébet-gyűrűt kaptak kiemelkedő tanulmányi eredményük elismeréséül.

Az ünnepség végén a felavatott hallgatók nevében dr. Kovács Lili Antónia, dr. Younes Mohagheghiangourtani, dr.Lara Cremer és Nancy Zeineddine mondott köszönetet.

Az 58 végzős gyógyszerészhallgatót kora délután avatták. Dr. Fittler András dékán gratulált a végzetteknek, egyben köszönetet mondott az oktatók mellett a családtagoknak és barátoknak is, akik a háttérből támogatták a hallgatókat.

Az ünnepélyes eskütétel és a doktorrá avatás után a felavatott diplomások nevében dr. Vukálovits Diána mondott köszönetet.

Idén a végzős gyógyszerészhallgatók közül a legkiválóbb TDK-s hallgatói díjat dr. Istvándi Valentin kapta.

A Dékány Miklós Alapítvány célja, hogy minden évben, az avatáskor egy gyógyszerészhallgató alapítványi díjazásban részesüljön kiváló tanulmányi előmenetele és közösségi munkája elismeréseként. Idén a hallgatók, az oktatók és a kuratórium döntése értelmében dr. Pocsai Dóra Léna részesült benne.

A Pécsi Egyetemi Gyógyszerészképzésért Alapítvány díját dr. Poszovácz Péter kapta eredményes oktatói munkájáért, a Mestyán Gyula díjat pedig dr. Borbás Bence.

A PTE Közgazdaságtudományi Kar és a Gyógyszerésztudományi Kar együttműködésében az "Üzleti ismeretek gyógyszerészek számára" című képzési program 2019 óta olyan gazdasági kurzuscsomagot nyújt a pécsi gyógyszerészhallgatók számára, amely egyrészt a későbbi munkájukhoz elengedhetetlen üzleti ismereteket és készségeket adja át, másrészt elősegíti az üzleti mesterképzésekbe való belépéshez szükséges, minimum 30 gazdasági kredit megszerzését. A piaci szemléletű és a pécsi gyógyszerészeknek a gazdasági szférában versenyelőnyt biztosító kurzusokat öt évvel ezelőtti indulásuk óta több mint 100 gyógyszerészhallgató vette fel és teljesítette sikeresen, ugyanakkor gyógyszerészi tanulmányaik mellett kevesen tudtak egyszerre több kurzussal  megbirkózni. Köztük volt dr. Kacz Kornélia Réka, akinek kiemelkedő tanulmányi teljesítménye elismeréseként oklevelet adtak át, mert gyógyszerészi tanulmányai mellett az üzleti mesterképzésekbe való belépés feltételét képező 30 gazdasági kreditet is megszerezte.

A „PTE Gyógyszerésztudományi Kar kiváló oktató gyógyszertára” elismerésben részesítették a pécsi gyógyszerészhallgatók nyári és záróvizsga előtti szakmai gyakorlati képzésében aktívan résztvevő, és kiemelkedő oktatási színvonalat nyújtó gyógyszertárakat, gyógyszergyárakat. Az elmúlt évek során nyújtott kiemelkedő gyakorlati oktatási tevékenységéért a kar dékánja a Kiváló Gyakorlati Oktató Képzőhely címet adományozta 3 kategóriában: közforgalmú gyógyszertár területen a SIPO Patika Árkád gyógyszertárnak, klinikai-kórházi gyógyszertár területen a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház Gyógyszertárának, gyógyszergyári területen pedig a Richter Gedeon NyRT-nek.

Egy olyan hivatáshoz csatlakoztok, amely az egészségügyi ellátás eredményességének javítására és számtalan ember életminőségének folyamatos fejlesztésére törekszik. Ennek a hivatásnak a betöltésében fontos az a jelmondat, ami így szól: Merj változtatni! Gyógyszerészként felelősségetek van abban, hogy időnként megkérdőjelezzétek az adott történést vagy állapotot. Bátran tegyetek fel kérdéseket, kezdeményezzetek változást, merjetek mások lenni! Számtalan előrelépés akkor történt, ha volt olyan ember, aki megkérdőjelezte a normát” - mondta ünnepi beszédében dr. Fittler András dékán.

Az újonnan felavatott diplomások nevében dr. Bordás Bence és dr. Souri Mohammad Saleh mondott köszönetet.

Fotó:

Verébi Dávid

Kapcsolódó galériák: