Tudományos Diákkör

Mi a TDK?

A Tudományos Diákkör (TDK) Egyetemünk, és a Gyógyszerésztudományi Kar számára az egyik legfontosabb tudományos eredményeket nyújtó szervezete.

A TDK keretében a graduális képzésben résztvevő gyógyszerészhallgatók közvetlenül bekapcsolódhatnak egy-egy intézet, tanszék tudományos műhelyeinek kutatómunkájába.

A TDK hallgatók munkájuk eredményeit az évente megrendezésre kerülő házi TDK konferenciákon, valamint országos és nemzetközi rendezvényeken mutathatják be. A Kar hallgatói évek óta sikeresen szerepelnek ezeken a rendezvényeken, több első helyezésben részesültek már. A TDK munka eredményei hozzájárulhatnak egy sikeres gyógyszerész diplomamunka illetve dékáni pályamunka elkészítéséhez, továbbá jó alapot teremthet egy ugyancsak sikeres és hatékony posztgraduális (PhD) munkához is.

A TDK munka nemcsak a hallgató számára jelent kihívást, kitartó és felelősségteljes munkát, hanem az adott téma vezetőjének egyaránt. A közös munka jelentősége, sok esetben, nem abban rejlik, hogy új kutatási eredményeket produkáljon a hallgató, hanem abban, hogy egy intézet, tanszék munkáját, illetve, a gyógyszerésztudományok szűkebb szakterületét közelebbről megismerhesse, módszereket tanulhasson és közben kritikus gondolkodása, problémamegoldása kialakuljon, fejlődjön.

Számos kiváló magyar kutatónk annak idején pályafutását a TDK keretei között kezdte. A TDK műhelyekben folyó kutatásokkal a PTE Gyógyszerésztudományi Kara a magyar és külföldi tudományos és szellemi élet és értékrend fejlődéséhez is hozzájárulni kíván.

Hallgatóink gyakran megkérdezik, hogy mikor érdemes a TDK munkát elkezdeni. Ez többnyire az adott téma nehézségétől függ. Az intézetek, tanszékek által kiírt témákat érdemes már másodéves kortól nézegetni, és legkésőbb harmad év elején megkeresni az adott témavezetőt.

Az egyes témákat az intézetek honlapján is megtalálhatják hallgatóink, segítve ezzel gyors tájékozódásukat.

A GyTK TDK Bizottságának munkatársai szoros együttműködést tartanak fenn az ÁOK TDK Bizottságának tagjaival. Hallgatóink tudományos munkája sok esetben az orvosi intézetek/klinikák együttműködésével valósul meg.

Gyógyszerészhallgatóink eddig elért sikerei azt bizonyítják, hogy érdemes a TDK-hoz csatlakozni, időt, energiát és kitartó munkát szentelni egy olyan témának, ami érdeklődéssel tölti el a hallgatót és a témavezetőjét egyaránt.

 

Dr. Horváth Györgyi, habil., PhD
egy. docens
PTE GyTK Tudományos Diákköri Tanács elnöke