Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése Bizottság

Az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése (OMHV) a visszacsatolás, a hallgatói vélemények összegyűjtésének és elemzésének meghatározó és formális forrása a felsőoktatásban. Az OMHV egy tükör, egy reflexió, amely az oktatási szereplők egy másik szemszögéből vizsgálja annak oktatói szintű kivitelezését és célja az oktatás fejlesztése. Ugyanakkor szem előtt tartandó, hogy nem az oktatás minőségét, hanem annak megítélését tükrözi.

A Kar által bevezetett és folyamatosan működtetett Minőségirányítási és Teljesítményértékelési rendszerek számára nélkülözhetetlen adatokat szolgáltatnak az OMHV eredmények (kurzusok és oktatók véleményezésének adatai, kitöltöttség és trendek), amelyek alapján kari és intézeti szinten szükséges a tanulságok levonása és a megfogalmazott intézkedések végrehajtása. Az oktatói munka hallgatói véleményezése jó alapot nyújt a tantárgyak és oktatók munkájának fejlesztéséhez, illetve a tantervi hálók áttekintéséhez. Ezenfelül növelheti a diákjólét oktatással kapcsolatos általános állapotának minőségét is.

A PTE GYTK Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése Bizottság kéri az oktatók együttműködését és elköteleződését ezen rendszer iránt, mely kölcsönösen előnyös a hallgatók, az oktatók a kar és a szakma számára. Egy olyan visszacsatoló rendszer, ami segíti az oktatót a fejlődésben és a tárgya fejlesztésében. Mottónk: "Legyél az az oktató, akit mindig is szerettél volna magadnak!"

A munkaerő és a gyógyszerészi szolgáltatások minőségét és eredményességét a graduális és posztgraduális képzés minőségbiztosítása és folyamatos fejlesztése által szükséges megvalósítani, melynek egyik meghatározó belső minőségfejlesztési eszköze az OMHV.  Éppen ezért a reprezentativitás és a kapott visszajelzések megbízhatóságának növelése érdekében javasoljuk a tárgyfelelősök és oktató kollégák számára, hogy minden félév végén hívják fel a figyelmet arra, hogy az OMHV kitöltésével hasznos anonim javaslatokkal és visszajelzéssel segíthetik a hallgatók a képzés fejlesztését!

A Pécsi Tudományegyetem 2017. évi intézmény akkreditációs eljárás során megfogalmazott minőségfejlesztési javaslatok közt szerepelt, hogy rendszeresen szükséges értékelni az OMHV eredményeit. Az Általános Orvostudományi Karon az OMHV eredmények értékelése közel egy évtizede tudományosan megalapozott módszerekkel történt és a gyógyszerészhallgatók visszajelzéseit is tartalmazta. 2020. évtől a GYTK önálló bizottsága - a társkari PTE ÁOK · OMHV (Feedback) Bizottsággal szorosan együttműködve - végzi a hallgatói visszejelzések begyűjtésének koordinációját, az adatok áttekintését, és a fejlesztési javaslatok megfogalmazását. 

A Bizottság a Kari Tanács állandó bizottsága, javaslattevő, döntés-előkészítő, véleményező és ellenőrző testületi szerve, mely a PTE Szervezeti- és Működési Szabályzata és annak mellékletei alapján működik négy hallgatói és három oktatói tag aktív közreműködésével.

A Feedback / visszacsatolás motivációs rendszeréről IDE kattintva olvasható bővebben.  

Elnök:

Dr. Almási Attila (PTE GYTK Gyógyszerészi Kémiai Intézet)

Tagok:

Dr. Pandur Edina (PTE GYTK Gyógyszerészi Biológiai Intézet)

Dr. Papp Alexandra (Gyógyszerészi Biotechnológia Intézet)

Hallgatói tagok:

Tóth Júlia

Zeller Anna Réka

Szijártó Máté

Dr. Tyukodi Levente