GYTK Kurrikulum Bizottság

A Kurrikulum Bizottság szakmai szempontból véleményezi a szaklétesítéseket, szakindításokat, továbbá véleményez minden, a Karon oklevél, tanúsítvány, kreditigazolás kiadásával járó önálló programot, valamint a képzések tanterveit.

Elnök:

Dr. Vida Róbert (PTE GYTK Gyógyszerészeti Intézet) 

Titkár:

Dr. Rozmer Zsuzsanna (Gyógyszerészi Kémiai Intézet)

Tagok:

Prof. Dr. Pongrácz Judit (PTE GYTK Gyógyszerészi Biotechnológiai Intézet - szakfelelős) 

Dr. Ferenczi Krisztina (PTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet)

Dr. Pandur Edina (PTE GYTK Gyógyszerészi Biológiai Tanszék)

Dr. Opper Balázs (PTE AOK Anatómiai Intézet)

Bátai Istvánné Dr. Kerényi Mónika (PTE Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet)

Dr. Csikós Eszter (PTE GYTK Farmakognóziai Intézet) 

Pápayné Dr. Sár Cecília (PTE GYTK Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet) 

Dr. Kriszta Gábor (PTE GYTK Gyógyszerhatástani Tanszék)

Dr. Kerényi Mónika (PTE AOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet)

Dr. Ádám Zoltán (Gyógyszerészi Biotechnológia Intézet)

 

A PTE GYTK Kurrikilum Bizottság eljárásrendje